Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI TURBOREBELS

Polityka Prywtności dotyczy serwisu internetowego TurboRebels udostępnianego w domenie www.turborebels.com oraz w aplikacji mobilnej, która jest przeglądarką wyświetlającą wersję mobilną serwisu TurboRebels  przez Fuel Corp Sp. z o.o., Strzygłowska 71 Y, 04-872 Warszawa, (KRS: 0000470611, NIP: 5272698371, REGON: 146815654)

 1. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES
  1. Serwis TurboRebels wykorzystuje pliki cookies (“ciasteczka”), czyli dane informatyczne (m.in. pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego, które identyfikują go). Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Są nieszkodliwe dla komputera, użytkownika i jego danych. Obsługę plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki użytkownika.
  2. Korzystając z serwisu TurboRebels wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies na urządzeniu końcowym osoby korzystającej. Przez zgodę rozumie się taką konfigurację ustawień przeglądarki internetowej, która pozwala na obsługę plików cookies. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie plików Cookies, powinien przestać korzystać z TurboRebels lub zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.
   1. Wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć prawidłowe działanie TurboRebels.
  3. Pliki cookies są są wykorzystywane  m.in. do:
   1. Tworzenia statystyk (m.in. częstotliwość wizyt użytkowników, charakterystyka odwiedzanych podstron, czas trwania sesji) celem usprawnień działania serwisu
   2. Dostosowywania treści oraz reklam dopasowanych do zainteresowań  (kampanie reklamowe mogą być realizowane przez TurboRebels, lub mogą pochodzić od podmiotów trzecich współpracujących z TurboRebels jak np. Facebook Google, Twitter)
   3. Utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu (nie ma konieczności ponownego wpisywania hasła)
   4. Prawidłowego działania serwisu (m.in. zapamiętują  poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji, pozwalają na używanie narzędzi społecznościowych jak przyciski udostępniania czy na oglądanie filmów, sterowanie ponownym wyświelaniem komunikatów typu “pop up”)
  4. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:
   1. Sesyjne (“session cookies”) - przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas trwania sesji (do czasu opuszczenia aplikacji, wylogowania, wyłączenia urządzenia)
   2. Stałe (“persistent cookies”) - przechowywane do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas określony w ich parametrach
   3. Od podmiotów trzecich - możliwe jest otrzymywanie plików cookies od firm współpracujących z TurboRebels jak na przykład - Facebook , Google, Twitter. TurboRebels korzysta także z usług analitycznych (np. Google Analitics,  UserEngage.io, HotJar.com), które również osadzają pliki cookies i analizują dane (łącznie z numerem IP) celem przygotowywania raportów i zestawień. Również możliwe jest otrzymywanie plików cookies od partnerów podczas kampanii reklamowych.
    1. Szczegółowe informacje na temat plików cookies tych partnerów (podmiotów trzecich) można znaleźć na ich stronach internetowych.
 2. INFORMACJE O SERWERACH I LOGACH
  1. TurboRebels korzysta z usług hostingowych oraz usług analitycznych.
  2. Niektóre informacje o działaniach użytkowników są logowane na serwerach, celem zapewnienia sprawnej obsługi, administracji i optymalnego działania serwisu.
 3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, konta e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych (stron „www”), z włączoną obsługą plików „cookies”:
   1. przeglądarka internetowa ze wsparciem HTML5 i CSS3,
   2. wtyczka Adobe Flash Player,
   3. włączona obsługa JavaScript,
   4. włączone wsparcie Cookies,
   5. zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768 lub większa, a dla smartfonów 490px,
   6. przeglądarka, która wspiera kodowanie UTF-8..
  2. Korzystanie z serwisu jest również możliwe przez aplikację mobilną TurboRebels. Korzystając z aplikacji mobilnej, użytkownik po zalogowaniu się do serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień typu Push, które będą wyświetlały się na ekranie jego telefonu.
   1. Aplikacja mobilna - możliwa do pobrania ze sklepu Apple (https://itunes.apple.com/ ) oraz Google (https://play.google.com/store/apps ) aplikacja, która jest przeglądarką internetową dostosowaną do wyświetlania tylko jednej strony (TurboRebels) i wysyłania powiadomień Push dla użytkowników zalogowanych.
  3. Administrator zastrzega możliwość występowania przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych pracami technicznymi, konserwacyjnymi lub wprowadzaniem ulepszeń i nowych funkcjonalności Serwisu. Administrator w miarę możliwości poinformuje Użytkowników o planowanych przerwach.
  4. Wykorzystywanie przez Użytkownika logo Serwisu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Serwisu (w tym elementów graficznych Serwisu oraz układu i kompozycji Serwisu – tzw. layoutu strony internetowej) jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy następuje to na podstawie wyraźnej zgody Administratora. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do wykorzystywania nazwy Serwisu bez związku z prawidłowym korzystaniem z Serwisu, w szczególności do korzystania dla celów promocyjnych, reklamowych lub do podawania wprowadzających w błąd informacji.
 4. DANE OSOBOWE
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu i zapewnienia działania Serwisu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wskazanych w tych aktach prawnych.
  2. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz zgodę na ich przetwarzanie dla celów wskazanych w Regulaminie i związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację umowy przez Administratora (tzn. uniemożliwia Rejestrację). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  3. W Serwisie oraz innych miejscach, o których mowa w szczególności w punkcie VII ust. 6, dla wszystkich osób m.in. przeglądających strony internetowe, widoczne będą dane Użytkowników, w tym dane związane z podjętymi przez nich w Serwisie działaniami, przy czym będą one prezentowane w powiązaniu z tymi działaniami lub ich skutkami (m.in. zamieszczonymi, również w przeszłości, Ogłoszeniami oraz treściami), w szczególności pełne imię i nazwisko, data Rejestracji, moment podjęcia ostatniej aktywności na Koncie, liczba zamieszczonych Ogłoszeń, w tym Ogłoszeń nadal aktywnych, a ponadto widoczne będą informacje o wynikach uzyskanych przez Użytkownika w zawodach sportowych i planowanych startach w przyszłych zawodach.  Informacje te będą widoczne w szczególności w ramach prezentacji Ogłoszenia, Materiałów. Dokonując Rejestracji oraz podając swoje dane Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację jego danych osobowych we wskazanym zakresie.
  4. Administrator wykorzystuje i przetwarza zebrane dane osobowe wyłącznie w celu:
   1. wykonywania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu.
   2. prowadzenia działalności marketingowej przez Administratora, tj. poprzez wysyłanie Użytkownikowi Newslettera oraz innych informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Administratora lub inne podmioty – jedynie za zgodą Użytkownika.
  5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Administrator. Podane przez Użytkowników dane osobowe przetwarzane są w Zbiorze Danych Osobowych zgłoszonym do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  6. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie tym przedsiębiorcom, którzy realizują na zlecenie Administratora usługi dostarczane Użytkownikom i tylko za zgodą Użytkowników oraz tylko na potrzeby wykonywania tych usług.
  7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i poprawiania ich (za pomocą Konta), a także żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych, o których mowa w pkcie VI ust. 4-6, jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia Konta (pkt IX). Zgłoszenie tego żądania oraz usunięcie Konta nie powodują utraty przez Administratora prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania zobowiązań stron wynikających z Regulaminu.
 5. UŻYTKOWNICY
  1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Wypadku dokonania Rejestracji organizacji czy podmiotu niespełniającego wymagań wskazanych w zd. poprzednim, prawa i obowiązki Użytkownika przysługują osobie, która dokonała Rejestracji.
  2. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać z Serwisu w zakresie jego części „Giełda” pod warunkiem, że:
   1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych, albo,
   2. Posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskał uprzednią zgodę przedstawiciela ustawowego (prawnego opiekuna) na wcześniejszą Rejestrację.
  3. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać z Serwisu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
  4. Serwis publikuje informacje o wynikach oraz przebiegu zawodów sportowych, a także o zawodach sportowych, które mają odbyć się w przyszłości, w tym o osobach, które mają wziąć udział w tych zawodach. Użytkownik, dokonując Rejestracji Konta typu „Zawodnik”, może potwierdzić, że znajdujące się w Serwisie informacje, o których mowa w zd. 1, dotyczą jego osoby. W wypadku dokonania potwierdzenia:
  5. Użytkownik będzie miał możliwość ukrycia informacji o wynikach zawodów na swojej stronie profilowej (widocznej dla innych Użytkowników);
   1. w Serwisie w powiązaniu zawartością Konta (w tym w powiązaniu z danymi, o których mowa w punkcie IV ust. 3) publikowane będą  informacje o Użytkowniku, związane z zawodami sportowymi, w szczególności z ich wynikami oraz z zawodami, które mają odbyć się w przyszłości (w tym o planowanym wzięciu przez Użytkownika udziału w danych zawodach).Administrator dokonując publikacji informacji, o których mowa w ust. 4, dokłada staranności w celu zapewnienia ich zgodności z prawdą oraz kompletności. Osoba, której informacje te dotyczą, ma prawo zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie tych informacji i żądania ich poprawienia, a Administrator dokona weryfikacji takiego zgłoszenia.  
 6. REJESTRACJA W SERWISIE
  1. Korzystanie z Serwisu jako Zarejestrowany Użytkownik jest możliwe po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym Użytkownik wybiera jeden z trzech rodzajów Konta Użytkownika:
   1. Profil prywatny – tylko dla osób fizycznych,
   2. Zawodnik – tylko dla osób fizycznych,
   3. Strona (Firma lub organizacja) – dla osób fizycznych i pozostałych podmiotów.
  2. W razie powstania wątpliwości dotyczących Rejestracji i dalszych działań w ramach Konta w Serwisie, w szczególności co do:
   1. prawdziwości informacji dotyczących Użytkownika,
   2. umocowania do działania w imieniu Użytkownika, przysługującego osobie przeprowadzającej Rejestrację i podejmującej inne czynności w Serwisie,
   3. tożsamości osoby, która dokonała Rejestracji lub podjęła inne działania w Serwisie
  3. Korzystanie z Serwisu może zostać uzależnione przez Administratora od uzyskania od Użytkownika lub osób go reprezentujących wyjaśnień, potwierdzeń i innych niezbędnych oświadczeń, a także przedstawienia odpowiednich dokumentów. W wypadku opisanym w zdaniu poprzednim Konto może także zostać zawieszone lub pozbawione możliwości korzystania z części funkcji.
  4. Jeden podmiot (jedna osoba) może mieć w Serwisie tylko jedno Konto typu „Profil Prywatny” lub „Zawodnik” oraz dowolną liczbę Kont typu „Strona (Firma lub organizacja”.
  5. W celu zarejestrowania konta Użytkownika – Profil Prywatny, wypełniając formularz rejestracyjny należy podać Hasło wybrane przez Użytkownika oraz, zgodnie z prawdą, następujące dane (dane wymagane do Rejestracji):
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres e-mail należący do Użytkownika.
  6. Konto Użytkownika – Zawodnik może zostać zarejestrowane tylko przez Użytkownika, który jest lub był aktywnym zawodnikiem sportów motorowych jako kierowca lub pilot. W celu zarejestrowania Konta Użytkownika - Zawodnik wypełniając formularz rejestracyjny należy podać Hasło wybrane przez Użytkownika oraz,  zgodnie z prawdą, następujące dane (dane wymagane do Rejestracji):
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres e-mail,
   3. Profesję Użytkownika, przez którą rozumie się to, czy był lub jest kierowcą albo pilotem.
  7. W celu zarejestrowania konta Użytkownika – Strona (Firma lub organizacja), wypełniając formularz rejestracyjny należy podać Hasło wybrane przez Użytkownika oraz,  zgodnie z prawdą, następujące dane (dane wymagane do Rejestracji):
   1. Nazwa Użytkownika, ,
   2. Adres e-mail,
  8. Ponadto Użytkownik może podać podczas rejestracji dodatkowe dane i zamieścić treści m.in o charakterze graficznym (logo, zdjęcia, informacje o sponsorach), w zależności od dostępnych w Serwisie funkcji.
  9. Podane dane oraz treści muszą być prawdziwe i nie mogą wprowadzać w błąd co do podmiotu rejestrującego i prowadzącego Konto, naruszać praw osób trzecich oraz Regulaminu. Konto można założyć wyłącznie dla siebie lub reprezentowanej przez siebie osoby.
  10. Osoba, która dokonała Rejestracji Konta oraz podjęła dalsze działania w Serwisie z naruszeniem Regulaminu, w szczególności podając niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd informacje (w szczególności imię i nazwisko Użytkownika lub nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej lub podjęła działania w imieniu innej osoby nie posiadając umocowania) ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte w ramach Serwisu.
  11. W przypadku zmiany jakichkolwiek informacji dotyczących Użytkownika, podanych w czasie Rejestracji oraz dalszych działań w Serwisie, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zmiany tych informacji w ramach swojego Konta, korzystając z odpowiedniego formularza lub, w wypadku danych niedających się zmienić w ten sposób, informując Administratora o zmianie danych pisemnie lub za pomocą wiadomości email przesłanej na adres: kontakt@turborebels.com
 7. TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
  1. Serwis dostarcza swoim Użytkownikom funkcjonalności, za pomocą których Użytkownik jest w stanie zamieszczać treści w Serwisie.
  2. Użytkownik zamieszczając jakiekolwiek treści w serwisie, w tym szczególności Materiały, tekstowe komentarze, wypowiedzi w rozmowach z innymi Użytkownikami, zdjęcia, grafiki, filmy, zobowiązany jest do nienaruszania jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, prawa do wizerunku, znaków towarowych, nienaruszania postanowień Regulaminu i dobrych obyczajów, nadto zobowiązany jest do zachowywania się z szacunkiem w stosunku do innych osób. Treści zamieszczane w Serwisie powinny mieć związek z tematyką i przeznaczeniem poszczególnych części Serwisu.
  3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
  4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem lub udostępnienia danych do logowania do Konta osobie trzeciej.
  5. Użytkownik zamieszczając treści w Serwisie zapewnia, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów oraz że uzyskał wszelkie wymagane prawem zgody na używanie i publikowanie tych treści (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność) oraz że nie naruszają postanowień Regulaminu.
  6. Dotyczy m.in. udostępniania treści wewnątrz serwisu TurboRebels: Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, modyfikowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części treści zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie  do celów prowadzenia Serwisu, także do celów promocyjnych wewnątrz Serwisu (w tym poprzez zestawianie tych treści z innymi treściami),  na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie egzemplarzy materiałów, w tym techniką techniką cyfrową; wprowadzanie materiałów do obrotu; publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przez publikację w sieci Internet. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystanie przez Administratora wizerunku Użytkownika przedstawionego w zamieszczonych w Serwisie przez tego Użytkownika treściach, w szczególności w zakresie wskazanym w zd. Poprzednim (np. Udostępnienie treści i z podpisem autora)
  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Materiały i inne treści zamieszczane, przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. Administrator informuje, że Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
  8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób  trzecich, ani za wykorzystanie danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu – chyba, że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  9. Umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści reklamowych, promocyjnych i handlowych  dopuszczalne jest wyłącznie za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu bezpośrednio do tego przeznaczonych
 8. GIEŁDA
  1. Administrator w ramach Serwisu udostępnia Użytkownikom funkcjonalność o nazwie Giełda.
  2. W ramach Giełdy Użytkownicy mogą zamieszczać Ogłoszenia. Przedmiot ogłoszenia powinien być związany z tematyką Serwisu, a więc być powiązany z motoryzacją.
  3. Ogłoszenia zamieszczone w Giełdzie nie stanowią oświadczenia woli (w szczególności oferty) w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a Serwis nie zawiera funkcjonalności służących zawieraniu umów między Użytkownikami oraz między Użytkownikami a osobami trzecimi.
  4. Zamieszczanie ogłoszeń w Giełdzie może być bezpłatne lub odpłatne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje limit bezpłatnych ogłoszeń, które może umieścić w Giełdzie. Po wykorzystaniu limitu zamieszczenie Ogłoszenia zobowiązuje do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Administratora. Dostępny limit bezpłatnych ogłoszeń (tzn. liczba Ogłoszeń, które Użytkownik może zamieścić nieodpłatnie) widoczny jest w funkcjonalności Giełdy.
  5. Ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw rzeczowych, dóbr osobistych i praw autorskich, a ponadto Użytkownik wskazujący w Ogłoszeniu towary (rzeczy) musi posiadać do nich tytuł prawny, wynikający w szczególności z prawa własności rzeczy przysługującej samemu Użytkownikowi lub posiadać umocowanie właściciela. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie do oferowania innych dóbr niż rzeczy.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, które zawiera treści zabronione przez prawo, naruszające prawa osób trzecich, wulgarne, obraźliwe lub w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub Regulamin. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia lub wstrzymania publikacji Ogłoszenia, co do którego Administrator uzyskał wiarygodną informację, że Użytkownikowi oferującemu dany towar nie przysługuje tytuł prawny do przedmiotu lub usługi wskazanych w Ogłoszeniu, w szczególności ze względu na to, że rzecz była przedmiotem czynu zabronionego. Administrator informuje, że Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
  7. Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Administratorowi wynagrodzenie za zamieszczenie Ogłoszenia poza przysługującym mu limitem bezpłatnych Ogłoszeń. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju Ogłoszenia oraz liczby ogłoszeń zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie. Użytkownik przed zamieszczeniem ogłoszenia informowany jest o łącznej wysokości wynagrodzenia, jakie zobowiązany będzie uiścić, jeśli chce zamieścić ogłoszenie w Serwisie. Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia płatnego jest dokonanie zapłaty w sposób wskazany w Serwisie. Użytkownik przez cały czas, w którym ogłoszenie dostępne jest w Serwisie zobowiązany jest wykonywać postanowienia zawartej umowy.
  8. Użytkownik w każdej chwili, przed zakończeniem okresu, przez jaki ogłoszenie dostępne jest w Serwisie, uprawniony jest do usunięcia ogłoszenia z Serwisu.
  9. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty lub jej części w razie usunięcia ogłoszenia przez Użytkownika lub Administratora na podstawie Regulaminu.
  10. Zapłata wynagrodzenia za umieszczenie płatnego ogłoszenia w Giełdzie następuje za pośrednictwem przelewu na rachunek Administratora, a o sposobie płatności Użytkownik zostanie poinformowany w formularzu umożliwiającym dodanie Ogłoszenia oraz za pośrednictwem usług dostarczanych przez Pośrednika płatności.
 9. USUNIĘCIE KONTA
  1. Użytkownik może rozwiązać stosunek prawny (tzn. umowę zawartą przez Rejestrację i akceptację Regulaminu) z Administratorem przez wypowiedzenie, składając Administratorowi odpowiednie oświadczenie. Na skutek złożenia takiego oświadczenia, Konto Użytkownika zostaje usunięte, co nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania oświadczenia Użytkownika.
  2. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Ogłoszenia, które w chwili składania oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku prawnego jest widoczne w Giełdzie, Ogłoszenie to zostanie usunięte z chwilą usunięcia Konta Użytkownika bez możliwości domagania się zwrotu ewentualnie uiszczonej przez Użytkownika kwoty wynagrodzenia.
  3. Administrator informuje, że rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na istnienie skutków prawnych, wywołanych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem przez zachowania Użytkownika podjęte przed tym zdarzeniem. Rozwiązanie Umowy nie ma także wpływu na istnienie i treść wzajemnych praw i obowiązków Administratora oraz Użytkownika wynikających z działań podjętych przed rozwiązaniem Umowy.
  4. Administrator może wypowiedzieć stosunek prawny między stronami w drodze oświadczenia przesłanego na podany przy Rejestracji adres email z ważnych powodów, w szczególności:
   1. zamieszczenia przez Użytkownika w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminu, jak również treści naruszających dobra osobiste i prawa autorskie innych osób,
   2. innego niż opisane w ust. 4 lit. a naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów lub przepisów prawa,
   3. dokonania Rejestracji Konta, podania lub zmiany danych dotyczących Użytkownika z posłużeniem się nieprawdziwymi informacjami lub przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji Użytkownika.
  5. Administrator może wypowiedzieć stosunek prawny na zasadach określonych w ust. 4, jeśli z Użytkownikiem już wcześniej rozwiązano stosunek prawny w trybie ust. 4, lecz dokonał on ponownej Rejestracji.
  6. W przypadkach określonych w ust. 4 i 5 stosunek prawny między stronami ustaje natychmiastowo, a Konto zostaje usunięte nie później niż w ciągu 30 dni.
  7. Przed wypowiedzeniem stosunku prawnego Administrator może skierować do Użytkownika na podany przy Rejestracji adres email ostrzeżenie dotyczące naruszenia Regulaminu, które może skutkować wypowiedzeniem stosunku prawnego. Administrator może w szczególności w ostrzeżeniu wyznaczyć Użytkownikowi termin na usunięcie wskazanych przez Administratora

   naruszeń.